varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nytt idrottscentrum i Trönninge?

22 maj 2015Kultur- och fritidsförvaltningen

Den 27 maj bjuder kultur- och fritidsnämnden in till informationsmöte om förslaget till ett idrottscentrum i Trönninge.

Kommunen har låtit ta fram en förstudie till ett idrottscentrum med friidrottshall, idrottshall och gymnastikhall i Trönninge. Beslut om att godkänna förstudien och gå vidare i investeringsprocessen tas av kommunfullmäktige i juni.


För att ge allmänhet och föreningar en bild av projektet bjuder kultur-och fritidsnämnden in till ett informationsmöte där representanter från kommunen berättar om planerna, svarar på frågor och berättar hur processen går vidare. Mycket välkomna!


Tid: 27 maj 18:30

Plats: Lilla Teatern, Kulturhuset Komedianten


Medverkande:

  • Christofer Bergenblock, ordförande kultur- och fritidsnämnden
  • Maria Lind, fritidschef, kultur- och fritidsförvaltningen
  • Mia Svedjeblad, processledare, samhällsutvecklingskontoret
  • Fredrik Damfeldt, byggprojektledare, Varbergs Fastighetsbolag