Sök

2019-04-03

Nytt boende stimulerar sinnen och minnen

Nu är bygget av ett nytt särskilt boende med inriktning för personer med demenssjukdom igång. Boendet kommer att ha en utemiljö som stimulerar sinnena och lokaler som kan anpassas utifrån olika behov.

Personer som inviger med spadtag

På bilden: Erland Linjer, socialnämndens ordförande, Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, Pär Mattsson, ByggDialog, Gösta Bergenheim, styrelseordförande Varbergs Fastighets AB.

Byggstarten invigdes med ett traditionellt ”första spadtag”. Därefter presenterades projektet, dess bakgrund, koppling till visionen och utformningen av byggnaden.

- Det är kul att bygget av det nya boendet nu är igång och att vi kan ta ett steg till i att utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom, sade kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil.

Det nya boendet ska rymma 60 platser och vara ett nav- och kunskapscentrum i framtidens vård och omsorg för personer med demenssjukdom och särskilda behov.

Man som håller tal

Erland Linjer, ordförande i socialnämnden berättade om byggprojektet kopplat till visionen

Boende utifrån behov

Inomhusmiljön är anpassad för personer med demenssjukdom och utformad för att underlätta självständighet och orientering genom både färgsättning och inredning.

- Ett problem är att många särskilda boenden byggs enbart för fysisk funktionsnedsättning, inte kognitiv, trots att många äldre kommer att utveckla en demenssjukdom, sade Erland Linjer, socialnämndens ordförande.

Boendet har utformats i dialog med en referensgrupp som innehåller demenssamordnare, företrädare för olika verksamheter, syn- och hörselinstruktör samt tillgänglighetskonsulter med flera.

Träffpunkt som stimulerar sinnen

Boendeenheterna är utformade runt en atriumgård (inbyggd utegård) med lägenheter på ena sidan av korridoren. Detta ger en stimulerande miljö där det är lätt att komma ut i atriumgården som kan ändras utifrån de boendes behov. Boendet kommer också omges av en fantastisk trädgård som kan stimulera alla sinnen.

- När minnena bleknar visar all forskning idag på hur viktigt det är att stimulera sinnena…lukt, smak, hörsel, syn och känsel. Sinnesträdgården har växthus, fruktträdgård, bär och promenadstråk, sade Erland Linjer.

Fakta om boendet

Byggnaden kommer att innehålla ett särskilt boende för 60 personer uppdelat på sex boendeenheter med 10 lägenheter i varje enhet. Det särskilda boendet kommer att ha inriktning mot demens, ett visst antal platser kommer att vara vikta för yngre personer med demenssjukdom, vissa specifika behov ex. beteendemässiga och psykiska symtom.

Det kommer att finnas en dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom. Huset kommer även att innehålla aktivitetslokaler, ett demenscenter med lokaler för demenssamordnare, resursteam demens, samtals- och mötesrum. Det finns även ett tillagningskök och personallokaler i huset.

  • Bygget projektleds av Varbergs Fastighets AB (VFAB) och utförs i partnering med ByggDialog
  • Markarbetet startade 18 mars 2019
  • Förväntad byggtid är närmare två år