Sök

2019-04-29

Ny tobakslag träder i kraft i sommar!

Från och med den 1 juli 2019 kommer den nya tobakslagen att börja gälla. Detta kommer innebära att rökförbudet utökas till flertalet nya miljöer och det gäller inte enbart för cigaretter.

Den nya tobakslagen, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, kommer att beröra många nya miljöer så som perronger, uteserveringar och allmänna lekplatser. Den omfattar även flertalet andra produkter förutom tobak. Mer information om den nya lagens omfattning hittar du under sidan Ny tobakslag.