Sök

Ny maxtaxa för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

29 juni 2015Kommunen

Från och med 1 juli höjs inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 42 890 kr/månad. Det innebär att det fastställts en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 42 890 kr/månad. Det innebär att det fastställts en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya högsta avgiftsbelopp som kan betalas av vårdnadshavare per månad.


Hushåll som tjänar mer än 42 000 kr/månad får en förhöjd avgift på som mest 27 kr/månad för ett barn från och med 1 juli 2015.


Som vårdnadshavare ska du lämna in dina inkomstuppgifter när ditt barn börjar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Även ändringar i inkomsten ska meddelas.


Vad är maxtaxa?

Maxtaxa infördes 2002 och tillämpas av alla kommuner. Maxtaxa innebär att avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem inte kan överskrida ett visst belopp. Inkomsttaket på 42 000 kr/månad har varit oförändrat sedan 2004. Regeringen har aviserat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015.