varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-09-02

Nyheter i korthet från socialnämnden 25/8

Budget och remissvar inom flyktingmottagande/integration. Det var två av frågorna som var uppe på nämndens möte.