Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2016-12-02

Nyheter i korthet från socialnämnden 24/

Månadsrapport och upphandling av särskilda boenden. Det var två av frågorna som var uppe på socialnämndens möte.