Sök

Nyheter i korthet från socialnämnden 21/8

27 augusti 2014Socialförvaltningen

Budget 2015, konkurrensutsättning av dagverksamhet och utveckling av
valfrihetssystemet för särskilt boende var några av frågorna som var med på
socialnämndens möte