varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nyheter i korthet från socialnämnden 20 mars

26 mars 2014Socialförvaltningen

Ansökan om projektstöd för hälsoprojektet Mer liv och till ersättningsmodeller för hemsjukvård var två av frågorna som var uppe på socialnämnden 20 mars. Här kan du läsa nyheter i korthet från socialnämndens möte.

Ansökan om projektstöd för hälsoprojektet Mer liv

Socialnämnden beslutade att godkänna ansökan till Allmänna arvsfonden för hälsoprojektet Mer liv.


Arbetscentrum önskar starta upp ett projekt kallat Mer liv, ett hälsoprojekt

som handlar om att ge funktionsnedsatta mer av livet. Projektet omfattar tre olika

delar. Det handlar om

  • kultur och teater,
  • utbildning i ett kvalitativt hälsoarbete och
  • utveckling genom djur och natur.

Verksamheten har för avsikt att under projekttiden hitta

vägar för att de olika delprojekten ska kunna bli en del av den ordinarie

verksamheten inom kommunen efter projekttidens slut.

Ansökan till Vinnova - utveckla ersättningsmodeller

Regionen och kommunerna kommer ansöka om projektstöd till att utveckla ersättningsmodeller för att utföra hemsjukvård i Halland. Ersättningsmodellerna ska stimulera samverkan, innovation och nytänkande.

E-hälsa – trygghet, service och delaktighet genom digital teknik

Socialförvaltningen i Varbergs kommun satsar på e-hälsa. Det är också en nationell satsning som ingår i de årliga överenskommelserna som görs mellan Regeringen och SKL.

I e-hälsa ingår till exempel att berörda medarbetare i socialtjänsten och hemsjukvården ska ha tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation som ger möjlighet att dokumentera mobilt och komma åt information på enkelt sätt. Det ingår även att införa mobil dokumentation i socialtjänsten, så att medarbetarna kan dokumentera på plats hemma hos kunderna och även komma åt relevant information där genom surfplattor, mobiltelefoner och andra tekniska hjälpmedel. Inom socialförvaltningen pågår arbetet med att införa detta.

Årsrapport Varbergs omsorg

Varbergs omsorg, kommunens egenregi, har sammanställt en uppföljning av kvalitet och resultat för år 2013. Årsrapporten läggs ut här inom kort.