varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-10-25

Nyheter i korthet från socialnämnden

Utveckling av korttidsverksamhet för barn med funktionsnedsättning och ny bostad med särskild service inom LSS var två av frågorna på socialnämndens möte i oktober.

ikon

Nyheter