Sök

2019-01-07

Ny gymnasiechef till PS

Den 1 januari tillträdde Tobias Ramstedt som ny gymnasiechef i Varbergs kommun. Tobias kommer närmast från tjänsten som rektor för enhet 3 på Peder Skrivares gymnasieskola, och har därför god kunskap om PS och de utmaningar och utvecklingsmöjligheter skolan står inför.

Tidigare har Tobias tjänstgjort som lärare, arbetslagsledare, fackligt ombud och skolledare, vilket ger en gedigen skolbakgrund. Han är lugn, trygg och stabil i sitt ledarskap. Med sin analytiska förmåga och sitt mod kommer han att driva en av kommunens största arbetsplatser in i framtiden.
Målmedvetenhet är en viktig faktor i utveckling av skolan.

- Genom att arbeta målfokuserat skapas goda möjligheter till en arbetsplats där alla medarbetare känner ett ansvar för de gemensamma målen och på så sätt även en känsla av delaktighet som i förlängningen ger en vilja att utvecklas i yrkesrollen, säger Tobias.

Utveckling kan sägas vara drivkraften för Tobias och han ser fram emot att utveckla Varbergs kommunala gymnasieutbildningar till att möta framtiden, samt att göra PS till en än mer attraktiv arbetsplats för såväl elever som personal.

PS består idag av 14 nationella program, introduktionsprogram, gymnasiesärskola, lärvux samt GRUV (grundläggande vuxenutbildning). Med drygt 1 700 elever, och ca 200 personal utgör Peder Skrivare skola en av kommunens största arbetsplatser. Ledorden är Kunskap, Kreativitet och Mångfald, vilka rimmar väl med fullmäktiges mål och Varbergs vision och verksamhetsidé.

Från januari 2019 tillhör PS Varberg kommuns nya förvaltning, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, vilket kommer att bidra till nya samarbeten inom kommunen som på ett förtjänstfullt sätt möter ett växande Varberg.