Sök

2017-07-07

Ny gång- och cykelväg i Veddige invigd

Med cykelskola för barnen, tipspromenad och korvgrillning blev nya gång- och cykelvägen invigd innan midsommar i Veddige.

Karin Nyberg, trafikplanerare, visar cykelskolan för barnen

Trafikplanerare Karin visar barnen cykelskolan

Hamn- och gatunämndens ordförande Tobias Carlsson och Lennart Bengtsson, representant från vägföreningen, invigde den nya cykelbanan på Västra Ringvägen och Nygatan den 21 juni i strålande kvällssol.

I cykelskolan fick barnen lära sig vilka regler som gäller för rondeller och övergångsställen samt träna balansen på ett antal hinder. Med en tipspromenad fick alla deltagare provgå den nya gångvägen och testa sina trafikkunskaper.

Tack till alla som kom och firade med oss!

Cykelskolan med hinderbana var populär

Cykelskolan med hinderbana var populär

Liten cyklist på hinderbanan

En liten cyklist klarade vippbrädan galant

Rondell och övergångsställen - barnen lär sig cykla rätt

Rondell och övergångsställen - barnen lär sig cykla rätt

Kluriga cykelfrågor i tipspromenaden

Kluriga cykelfrågor i tipspromenaden

Korven smakade gott!

Korven smakade gott!

Nya cykelvägen på Nygatan

Nya cykelvägen på Nygatan

Veddige vägförening har aktivt arbetat för att öka trafiksäkerheten i området och i dialog med vägföreningen har hamn- och gatuförvaltningen prioriterat sträckan på Västra Ringvägen och Nygatan. Den nya gång- och cykelvägen finns med i cykelplan 2016–2020 och målet har varit att skapa ett trafiksäkert sätt för gående och cyklister att ta sig till skol- och fritidsverksamhet samt service i området.

Förutom att hamn- och gatuförvaltningen har anlagt gång- och cykelvägen har Hallandstrafiken förnyat väderskyddet vid busshållplatsen. För att öka trafiksäkerheten ytterligare har åtgärder för sänkt hastighet gjorts i korsningarna Nygatan/Kantagårdsvägen och den tidigare olycksdrabbade korsningen Syllingevägen/Västra Ringvägen.

Foto: Hidvi Group