Sök

2017-02-15

Ny cykelväg i Veddige

I dagarna börjar vi bygga en ny gång- och cykelväg, som ska koppla västra och östra Veddige och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Barn som cyklar

Foto: Mostphotos / Dan Burch

Gatorna i området har mycket trafik med höga hastigheter och en ny gång- och cykelväg skapar ett tryggare, säkrare och mer sammanhängande för att nå skola, fritidsverksamhet och service i samhället.

– Med denna satsning på våra oskyddade trafikanter förbättrar vi trafikmiljön i Veddige och visar samtidigt att trafikstrategin är tydlig även i våra serviceorter, säger Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och gatunämnden.

Gång- och cykelvägen anläggs på Västra Ringvägens västra sida mellan Viskastigen och fram till Skolgatan. I höjd med Skolgatan leds gång- och cykeltrafikanter över till Västra Ringvägens östra sida för att sedan följa Nygatans södra sida fram till Kantagårdsvägen.

Gång- och cykelvägen beräknas vara klar innan sommaren. Följ projektet på www.varberg.se/veddigecykelvag

Läs om fler planerade cykelåtgärder i Cykelplan 2016-2020.