varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-18

Ny avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Den 1 januari 2019 höjs inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst som maxtaxan baseras på till 47 490 kr/månad. Det innebär att det fastställts nya högsta avgiftsbelopp per månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Hushåll som tjänar mer än 47 490 kr/månad får en förhöjd avgift på som mest 43 kr/månad för ett barn från och med 1 januari 2019. Läs mer om maxtaxa och avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Som vårdnadshavare ska du lämna in dina inkomstuppgifter när ditt barn börjar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Även ändringar i inkomsten ska meddelas.

Vad är maxtaxa?

Maxtaxa infördes 2002 och tillämpas av alla kommuner. Maxtaxa innebär att avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem inte kan överskrida ett visst belopp. Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år.