Sök

2020-01-15

Ny avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Den 1 januari 2020 höjdes inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst som maxtaxan baseras på till 49 280 kr/månad. Det innebär att det fastställts nya högsta avgiftsbelopp per månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Hushåll som tjänar mer än 49 280 kr/månad får en förhöjd avgift på som mest 53 kr/månad för ett barn från och med 1 januari 2020. Läs mer om maxtaxa och avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Länk till annan webbplats.

Som vårdnadshavare ska du lämna in dina inkomstuppgifter när ditt barn börjar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Även ändringar i inkomsten ska meddelas.


Vad är maxtaxa?

Maxtaxa infördes 2002 och tillämpas av alla kommuner. Maxtaxa innebär att avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem inte kan överskrida ett visst belopp. Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år.