varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-04-10

Nya tider i p-husen Briggen och Kanngjutaren

Är du en av dem som upplevde att parkeringsmöjligheterna
försämrades i december 2016 när p-tiderna i parkeringshusen justerades? Nu justeras tiderna i Briggen och Kanngjutaren.

Parkeringshus Briggen

Foto: Hidvi Group

När tiderna i p-husen justerades i december 2016 ville man få bättre beläggning samt skapa en förflyttning av beläggningen mellan p-husen. Detta har fått lite olika utfall, Lorensberg har fått ett uppsving, fler hittar ner till plan -1. Mindre bra blev det i Kanngjutaren, som fått en sämre beläggning och i Briggen upplever pendlarna att parkeringsmöjligheterna försämrats för dem.

– Efter att lyssnat till synpunkter och tittat på resultatet av vår egen kartläggning kommer vi under nästa vecka skylta om i p-hus Briggen och Kanngjutaren. Sen står Varberg inför
en stor förändring med ny stadsdel och tunnelbygge. Hur dessa byggprojekt påverkar parkeringssituationen i centrum vet vi inte i dagsläget. Men det kan innebära att vi i framtiden behöver justera tiderna i p-husen igen för att möta nya behov, säger Martin Rylander, VD på VFAB.

Nya p-tider Briggen

Möjligheten för er dagspendlare förbättras. På plan 4 samt gatuparkeringen utanför p-huset
försvinner tidsbegränsningen mellan 06-23, vilket innebär att du kan parkera där 17 timmar. Övrigt i p-huset (plan 1-3) gäller 10 timmar med p-skiva.

Obs att det på plan 4 och gatuplatserna utanför p-huset är p-förbud mellan 23-06. Detta för att platserna ska vara lediga på nytt, varje morgon klockan 06:00 när det är dags att ta
tåget till jobbet. Var uppmärksam så att du inte råkar parkera fel!

Nya p-tider Kanngjutaren

Tiderna förbättras till 10 timmar med p-skiva mellan 06-23.

Tack för era synpunkter

Tidsjusteringen gör vi med tanke på de synpunkter vi fått in sedan december 2016. Har du något mer du vill framföra, kanske förslag på förbättringar, kritik eller vill visa din
uppskattning, kontakta Varbergs Fastighets AB på e-post vfab@varberg.se eller telefon 0340-50 60 70.

ikon

Nyheter