Sök

Nya skyltar i Lassabackarondellen

17 juni 2015Hamn- och gatuförvaltningen
Skylt vid norra infarten i Lassabackarondellen

Ny skylt vid norra infarten i Lassabackarondellen

I denna vecka kommer de nya skyltarna på plats i Lassabackarondellen. Målningen av linjerna sker först nästa vecka, varför vi ber dig att köra försiktigt i midsommartrafiken.

Nu är det åter möjligt att ligga i högra körfältet på väg 41,
Boråsvägen, om man ska till Birger Svenssons väg. Likaså blir det
möjligt att ligga i det högra körfältet på väg 153, Värnamovägen, om man
ska till Getterön.

Skylt vid östra infarten i Lassabackarondellen

Ny skylt vid östra infarten i Lassabackarondellen

 

Större delen av linjemålningen kommer att fräsas bort och justeras omgående, därefter kommer ny målning att ske. Målningen av linjerna är planerad att ske den 22 juni.

– Tyvärr har vi inte kunnat måla linjerna så snabbt som vi önskade. Därför kommer linjemarkeringarna att vara klara först efter midsommar. Vi uppmanar dig därför att ta det försiktigt i midsommartrafiken, säger Paul Gruber, trafikchef på Hamn- och gatuförvaltningen.

 

Målningen är beroende av vädret, vid alltför regnigt väder kan arbetena behöva skjutas upp. Arbetet med refugerna kommer att ske i samband med målningen av linjerna efter midsommar.

 

Ambitionen med åtgärderna är att ta tillvara fördelarna med den gamla och den nuvarande trafikföringen och minska köerna.