varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-01-24

Nya sätt att öka barns delaktighet

Under våren 2017 driver vi, på socialförvaltningen, ett projekt för att göra barn mer delaktiga i utredningar och insatser.

Som ett led i detta kommer en del barn och familjer som möter våra verksamheter få frågan om man vill delta. Det är givetvis frivilligt, men till stor hjälp för oss i vårt utvecklingsarbete.


Vill du bidra eller veta mer kontakta Anna Johansson, projektledare anna.johansson2@varberg.se