Sök

2019-01-25

Nya pusselbitar till vår stads historia

Hantverksarbete, kor, grisar och ett och annat får. Arkeologerna, som övervakar saneringen vid Renen, hittar fynd som ger viktig kunskap om staden Getakärr och dess folkliv. Fynd som är nya pusselbitar till Varbergs historia.

Arkeolog Elisabet gräver fram en stenlagd gata.

Arkeolog Elisabet gräver fram en stenlagd gata.

När området Renen, i centrala Varberg nära polisstationen, nu saneras i ett stort miljöprojekt övervakas grävarbetena av en grupp arkeologer. Elisabet Schager från Arkeologerna är projektledare och en av dem.

- Utgrävningarna visar att mycket finns kvar av staden Getakärr, som fanns här på 1300-talet under medeltiden. Vi har hittat stenlagda gator liksom husgrunder. En eldstad och tyskt stengods visar spår av matlagning och hantverk.

Vem är den hantverkare som tillverkat detta keramikkärl? Fingeravtrycken syns tydligt men vem personen var får vi nog aldrig veta.

Vem är den hantverkare som tillverkat detta keramikkärl? Fingeravtrycken syns tydligt men vem personen var får vi nog aldrig veta.

Ben från kor, får, get och grisar är också vanliga bland fynden och visar på matvanor i staden. Samtidigt visar äldre fynd att det kanske fanns någon form av bebyggelse på platsen redan innan Getakärr.

- Vi var väldigt glada när vi hittade Östersjökeramik från 1000-talet, slutet av vikingatiden, säger Elisabet och pekar på en bit keramik med linjemönster.

Keramikfynden tros vara från 1000-talet och vittnar om att bebyggelse kanske fanns på plats innan Getakärr.

Keramikfynden tros vara från 1000-talet och vittnar om att bebyggelse kanske fanns på plats innan Getakärr.

Jakten på en hamn

Blickar man västerut från utgrävningsplatsen finns det anledning att tro att stenläggningarna fortsatte ut mot havet, som gick ända fram till det som idag är Birger Svenssons väg.

- Vi letar fortfarande efter någon typ av hamn i närheten av Getakärr, säger Elisabeth.

Närheten till havet samt fynden av keramik plus mynt, som hittats i kyrkan och i dess närhet, tyder på att handel och export västerut var en viktig del av livet i Getakärr. Bilden kommer att klarna när experter nu tar över och analyserar fynden. Bit för bit läggs pusslet och vi får ny kunskap om staden Getakärr och människorna som levde där.

Är du nyfiken på arkeologiska utgrävningar? Följ Arkeologerna på Instagram.

Under gräset och jordlager hittar vi husgrunder och en eldstad.

Fakta om Getakärr

Staden Getakärr fanns under 1300-talet och bytte namn till Varberg vid 1300-talets slut. Omkring år 1400 fick staden konkurrens av Ny Varberg, placerad fyra kilometer norr om den nuvarande staden vid Lindhov. De båda städerna fungerade sida vid sida under drygt hundra år. Svenskarna erövrade och förstörde det danska Ny Varberg 1565 under nordiska sjuårskriget, vilket gjorde att staden Varberg år 1613 flyttades närmare fästningen. I skuggan av de mäktiga murarna lades först staden på Platsarna för att därefter 1666 flyttas till sitt nuvarande läge. Ingen svensk stad har man låtit flytta så många gånger som Varberg.

Källa: Arkeologerna och Hallands kulturhistoriska museum

Foto: Arkeologerna, Varbergs kommun

En skelettdel från ett bakben på ett nötkreatur.

En skelettdel från ett bakben på ett nötkreatur.

En del av glasbägare, troligtvis från 1500-talet, som kan komma från ett annat land.

En del av glasbägare, troligtvis från 1500-talet, som kan komma från ett annat land.