varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-01-18

Nya initiativ för en bättre miljö

Varbergs kommun ska förenkla för människor så fler gör det som är bättre för miljön. Därför har nu Varbergs ishall, lokalbiblioteket i Träslövsläge och Centralen utvecklat sitt miljöarbete och som ett kvitto på det blivit miljödiplomerade.

Händer som håller en liten planta.

Det är personalen på respektive verksamhet som efter utbildning och diskussioner tillsammans tagit fram miljömål och handlingsplaner som ska användas för ett systematiskt förbättringsarbete. Utgångspunkt för arbetet är Varbergs kommuns miljöpolicy ”Varberg visar vägen”, som antogs av kommunfullmäktige 2014.

För Varbergs ishall innebär det bland annat att minska kemikalieanvändningen och se till att belysningen inte lyser i onödan. Träslövsläge bibliotek och Centralen kommer att arbeta mer med att informera och engagera allmänheten kring hur alla ska kunna bidra till en
bättre miljö. Till exempel genom att ha workshops kring odling eller tillsammans med ungdomar arrangera en minimässa kring vegetarisk och vegansk mat.

Kristina Wallin är utvecklingsstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen, och den som håller ihop arbetet med miljödiplomeringen.

-  I och med att kommunen har rutiner kring tjänsteresor, inköp och avtal där miljömål redan är inskrivna finns det redan en ganska hög nivå av miljömedvetenhet, säger Kristina Wallin. För att bli leverantör till kommunen ställs stora krav kring bland annat miljö.

Men för att inte tappa fart i miljöarbetet behövs ständiga förbättringar och uppföljningar, och miljödiplomeringen är ett led i det arbetet. Målsättningen är att fortsätta miljödiplomera verksamheterna kontinuerligt, och planen är att två nya verksamheter ska diplomeras under 2018.

ikon

Nyheter