Sök

2017-09-08

Nu undersöks kvarteret Renen

I september och fram till november kommer både Varbergs kommun och Trafikverket att göra undersökningar i kvarteret Renen och området runt omkring. Det kommer bland annat att borras i jord och berg och tas olika typer av prover. Arbetet kommer att pågå både under kontorstid och kvällstid.

Varbergs kommun gör undersökningar i området inför den kommande saneringen. Samtidigt gör Trafikverket egna undersökningar för att kunna verifiera sin riskbedömning för Varbergstunneln. Boende och andra berörda i området har kontaktats - eller kommer att kontaktas - innan arbetet sätter i gång.

På fastigheten Renen 13 har det pågått industriell verksamhet sedan 1800-talet. Från 1900-talets början fram till 1960-talet användes klorerade lösningsmedel. Detta är anledningen till att marken är förorenad idag och därför måste saneras.  Själva saneringsarbetet kommer att pågå mellan åren 2019 och 2021.

Här kan du kan läsa mer om provtagningen och den kommande saneringen av området.