varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-25

Nu tar vi nästa steg - Varberg utvecklar demensvården

Det planerade särskilda boendet i Träslövs trädgårdsstad ska bli knutpunkt för Varbergs kommuns satsning på vård och omsorg för personer med demens.

Demensvården ska utvecklas för att möta den som har behov av stöd och deras anhöriga. Det kommande särskilda boendet i Träslövs trädgårdsstad ska tillgodose behov för yngre målgrupper men även andra gruppers behov.

Boendet kommer ha en arkitektur och utemiljö som är anpassad för personer med demenssjukdom och blir en knutpunkt för kunskap, nytänkande och kompetens inom området. Resursteam för demens kommer att ha sin utgångspunkt här och vara ett nav för utveckling och kunskapsspridning.

Genom att förstärka stödet till anhöriga, utveckla aktiviteter för dagverksamhet och arbetssätt för att möta personer med demenssjukdom tar Varbergs kommun nästa steg för att bygga en demensvård i framkant.

ikon

Nyheter