Sök

2020-01-16

Nu startar världens djupaste sanering av berg

Med hjälp av ett tryck på en ipad startade landshövding Lena Sommestad och kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil idag den stora saneringen av kvarteret Renen.

Landshövding och kommunstyrelsens ordförande startar sanering med hjälp av Jens Peder från företaget Veolia

Fläktar brummade igång lite tyst och därmed startade den stora termiska saneringen av området.

Tidigare industriverksamhet inom Renen 13 har förorenat berg med klorerade lösningsmedel. Undersökningar har pågått sedan 2003 och Naturvårdsverket har via länsstyrelsen beviljat 147 miljoner kr för saneringen.

- Det är viktigt att vi tar ansvar och sanerar områden som dessa för framtida generationer, sa landshövding Lena Sommestad i sitt tal.

- Jag är glad att vi nu är i gång. Med denna sanering och täckningen av Lassabackadeponin tar vi ansvar för och åtgärdar två stora miljöskulder i kommunen, fortsatte Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

Hur renas marken?

76 värmeelement har borrats ner till drygt 50 m för att värma upp berget till över 100 grader. Föroreningarna, klorerade lösningsmedel, samlas in på markytan med vattenånga och renas i stora kolfilter. Sammanlagt har över 4 kilometer eldrivna värmeelement installerats. Metoden är beprövad, men har aldrig använts till så stora djup som krävs för att sanera föroreningarna i kvarteret Renen. För att följa temperaturutvecklingen i berget har över 700 temperaturgivare installerats under hösten. Beräknad energiförbrukning är 9 100 000 kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen hos cirka 400 villor. Elen som används är förnybar.

- Vi värmer berget långsamt. Just nu är temperaturen 60 grader men inom någon månad är vi uppe i 100 grader, sa Jens Peder från företaget Veolia Water Technologies.

Termiska saneringen beräknas vara klar till sommaren och följs sedan av ett kontrollprogram under några år.

Se bilder och läs mer om saneringen