Sök

2020-03-04

Nu söker vi eldsjälar och hjältar inom jämställdhet, kultur, idrott och fritid!

Vet du någon eller några som gjort en beundransvärd insats inom områdena kultur eller idrott och fritid i Varbergs kommun? Eller som bidragit till ett mer jämställt Varberg? Nu är det dags att ansöka eller nominera till kultur- och fritidsnämndens årliga utmärkelser.

Liten flicka med superhjältemask som spänner sina muskler

Varbergs kommun delar årligen ut utmärkelser i form av ett jämställdhetspris, ett kulturstipendium, ett idrotts- och fritidsstipendium och en eller flera hedersplaketter. Utdelningen sker i samband med firandet av nationaldagen i Societetsparken. Nu är det dags att nominera till 2020 års utmärkelser.

Jämställdhetspris

Du kan nominera en förening, organisation, kommunalt bolag, företag eller enskild person som du tycker har utmärkt sig på ett positivt sätt och bidragit till en varaktig och hållbar jämställdhet. Priset syftar till att lyfta fram goda exempel som kan inspirera andra och på så sätt förbättra jämställdhetsarbetet i hela Varbergs kommun.

Kriterier för priset

  • Bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor
  • Visar på nytänkande och/eller långsiktighet
  • Inspirerar andra till ett förbättrat jämställdhetsarbete
  • Engagemang och intresse i frågan

Läs mer om jämställdhetspriset och skicka in din nominering.

Stipendium

Varbergs kommuns kulturstipendium och idrotts- och fritidsstipendium kan delas ut till en enskild person eller grupp som befinner sig i utveckling och har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Varberg. Nominering/ansökan kan göras av den sökande själv, förening eller allmänhet.

Hedersplakett

Varbergs kommuns hedersplakett delas ut till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till Varbergs kommun. Nominering kan göras av förening eller allmänhet.

Nominera senast 21 mars

Nomineringarna kan göras digitalt via kommunens självserviceportal eller skickas via post till kultur- och fritidsnämnden, 432 80 Varberg. Sista dagen att skicka in är den 21 mars.

Läs mer och skicka in din ansökan eller nominering till stipendier/hedersplakett.