varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Nu sänks hastigheten

10 februari 2016Kommunen

Nu skyltar vi om till 30, 40 och 60 km/tim inom Varbergs tätort. Det skapar säkrare trafik, bättre miljö och mindre buller. Omskyltningen inleddes i förra veckan och sker områdesvis.

Turen har nu kommit till Varbergs stad att skyltas om och få sänkt hastighetsgräns enligt konceptet ”Rätt fart i staden”. De nya hastigheterna i tätorten kommer att bli 60 km/tim och 40 km/tim. I bostadsområden kommer 30 km/tim att gälla.

Syftet med förändringen är att skapa ökad trygghet i trafiken. Lägre hastigheter ökar trafiksäkerheten och ger minskade utsläpp av bland annat koldioxid samtidigt som bullernivåerna från trafiken minskar.

Tätorterna utanför Varberg skyltades om redan i höstas. Omskyltningen
genomförs enligt handboken ”Rätt fart i staden”, som utvecklats av Vägverket,
nuvarande Trafikverket, tillsammans med SKL, Sveriges kommuner och landsting.