varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-15

Nu påbörjas rivningen av Håstens simhall

Rivningsarbetet av Håstens simhall startar under vecka 42. Området inhägnas av byggstaket och gång- och cykeltrafik leds om.

Personer i varselvästar pekar mot en grävmaskin.

Varberg växer och en ny bad- och simanläggning ska byggas. Anläggningen ska ligga på samma plats som Håstens simhall gör idag, vilket innebär att den gamla simhallen ska rivas. Arbetet påbörjas under vecka 42.

Omdirigering av motionsspår och cykelbanor

Under tiden för byggprojektet med den nya bad- och simanläggningen behöver cykelbanor och motionsspår ledas om. Gång- och cykeltrafikanter rekommenderas att följa orange hänvisningspilar.

Hur kommer det att bli?

Varberg växer, 2030 beräknas vi vara 80 000 invånare. För att möta den ökande befolkningens behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet ska Varbergs kommun bygga en ny bad- och simanläggning.

Den nya anläggningen planeras bland annat ha en 50-metersbassäng, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt aktivitetsdel för barn med bland annat vattenrutschbana. Ambitionen är att skapa en mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

Tidplan

Rivning av Håstens simhall sker under hösten 2018. Byggstart av den nya
anläggningen påbörjas vintern 2018 och beräknas vara klart sommaren 2021.

Vill du veta mer

Här hittar du mer information om den nya bad- och simanläggningen.

Relaterade nyheter

Ny bad- och simanläggning - vad händer?