Sök

Nu görs åtgärder i Lassabackarondellen

3 juni 2015Hamn- och gatuförvaltningen

Med början i nästa vecka kommer vissa justeringar att göras i Lassabackarondellen för att förbättra framkomligheten.

Hamn- och gatuförvaltningen har utvärderat förändringen som gjordes i höstas och gör nu åtgärder för att minska de köer som uppstod när körfältsindelningen ändrades.


– Förändringen i höstas syftade till att öka trafiksäkerheten och öka framkomligheten inne i rondellen. Genom att bara ha en fil inne i cirkulationsplatsen ville vi minska risken för trafikincidenter. Men tyvärr bidrog förändringen till viss ökning av köerna från norr och öster. Vi har fått synpunkter från trafikanter som gör att vi nu ser över hur vi kan underlätta trafikflödena, säger Paul Gruber, trafikchef på Hamn- och gatuförvaltningen.


Åtgärderna innebär att det åter blir möjligt att:

  • köra i högra körfältet på väg 41, Boråsvägen, om man ska till Birger Svenssons väg.
  • köra i det högra körfältet på väg 153, Värnamovägen, om man ska till Getterön.


Refugerna vid infarterna till rondellen kommer också att justeras för att öka trafiksäkerheten. Ambitionen med åtgärderna är att ta tillvara fördelarna med den gamla och den nuvarande trafikföringen och minska köerna.


I närtid kommer förvaltningen också att titta på väganslutningarna från de östra handelsområdena och Lugnet för att underlätta för de som ska ut på väg 153.


På längre sikt är ambitionen att ta fram ett nytt trafikförslag för Lassabackaområdet. Trafikförslaget ska syfta till att öka framkomligheten i rondellen med bibehållen trafiksäkerhet. Utgångspunkten i förslaget är att minska antalet in- och utfarter i rondellen från fem till fyra.


Trafikförslaget kommer att ta hänsyn till bland annat:

  • den nya Getteröbro som ska byggas i samband med tunnelprojektet
  • en eventuell framtida Östergata som förlängning av Österleden
  • förändringen av detaljplanen för kvarteret Tändstiftet längs väg 153.


/ Hamn- och gatuförvaltningen