Sök

2019-04-01

Nu finns Västerport på Komedianten och Gallerian

Idag, den 1 april, går detaljplanen för Västerport etapp 1 ut på samråd. Under åtta veckor kan man tycka till om förslaget!
Samtidigt börjar idag tävlingen mellan de 47 intressenter som vill vara med och bygga etappens 500 bostäder.

Planhandlingar, kartor, gestaltningsprogram och inte mindre än 20 utredningar. Bland annat. Det är ett stort material som idag går ut på samråd, vill du läsa så hittar du hela materialet här.

För den som vill ta till sig kontentan av förslaget på ett lite mer lättsmält sätt, så finns det från och med idag två skärmutställningar i stan: en i biblioteket (nedervåningen) och en på Galleria Trädgården. Materialet finns också tillgängligt på stasbyggnadskontoret (Gamlebyskolan).

500 bostäder

Här är en kort sammanfattning av vad etapp 1 ska inehålla, enligt planförslaget:

  • Ny stadsdel med bostäder och verksamhetslokaler
  • 500 lägenheter, varav 25 procent hyresrätter
  • 5 500 kvadratmeter verksamhetslokaler
  • Förskola med 2 avdelningar
  • Parkeringsgarage med cirka 500 platser
  • Tillbyggnad av Campus med 540 kvadratmeter
  • En besöksanläggning på Hoken (Stenapiren)

Platsens själ

I detaljplanen ingår ett gediget gestaltningsprogram. Programmet beskriver kommunens ambitionsnivå när det gäller byggnadsarkitektur, kvartersgårdar och landskapsarkitektur. För att hitta Västerports identitet har platsen där stadsdelen ska ligga anlyserats utifrån nutida och historiska kvaliteter. Man har identifierat värden som ska respekteras, förstärkas, utvecklas eller till och med återskapas.
I gestaltningsprogrammet finns ett kapitel som heter just Platsens själ. Det avsnittet ska fungera som ett avstamp och en inspirationskälla inför framtida förslag.

Nu börjar tävlingen

Idag skickas också den formella tävlingsinbjudan ut till de 47 kvalificerade intressenter som ska tävla om områdets 12 lotter. De har nu sex veckor på sig innan tävlingsbidragen ska lämnas in senast den 14 maj. En jury kommer därefter att lämna förslag på vilka som ska få lov att bygga i Västerport (det slutliga beslutet fattas av kommunstyrelsen efter sommaren 2019).
Kommunen har satt ett fast pris, så det kommer inte bli någon budgivning om lotterna. Intressenterna tävlar isället på hur väl de uppfyller kommunens krav på gestaltning och hållbarhet.

Samrådet för detaljpanen varar i åtta veckor, till och med den 26 maj. Under den tiden får alla som vill lämna synpunkter på förslaget. Bästa sättet är att mejla direkt till stadsbyggnadskontoret på bn@varberg.se. Tänk bara på att upp namn och postadress! (Annars blir synpunkten inte diarieförd.)

Den 24 april och den 9 maj är alla som vill välkomna på samrådsmöte. Då presenteras förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till både tjänstemän och politiker.
24 april Plats: Varbergs Teater Tid: 17.30 till 19.00
9 maj     Plats: Lilla Teatern på Komedianten Tid: 17.30 till 19.00