Sök

2017-09-20

Nu finns det bovärdar i Varbergs kommun

Bovärdarna finns på trygghetsboendena i Varbergs kommun.

Trygghetsboendena är utspridda över hela kommunen och det finns 9 stycken kommunala samt 4 privata, och bovärdarna skall arbeta på de kommunala.
Bovärdarnas funktion är bland annat att förmedla trygghet genom att finnas tillgängliga samt stötta och samordna aktiviteter enligt kundens önskemål.

Trygghetsboenden i Varbergs kommun