varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-09-20

Nu får du som invånare en chans att tycka till om Varbergs kommun

Nu är det dags för höstens omgång av Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. I dagarna kan du vara en av de slumpmässigt utvalda personer som kommer att få en enkät i brevlådan. Du får därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i Varbergs kommun och hur det är att bo och leva här.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört två gånger per år sedan 2005. Sedan starten är det totalt 265 av Sveriges 290 kommuner som vid något tillfälle valt att delta i undersökningen.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret, 600 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare och 1 200 personer i större kommuner. Sammanlagt är det
88 000 personer i åldrarna 18-84 år som tillfrågas i höstens undersökning.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

 Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 14 december kommer samtliga resultat att läggas ut på www.scb.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du se vilka kommuner som valt att delta i medborgarundersökningen.PDF (pdf, 41.1 kB)