Sök

2019-01-04

Nu är nya utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden igång

Vid årsskiftet flyttade den nya nämnden in i sina lokaler på Borgmästaregatan 20. Samtidigt startade förvaltningen upp sina verksamheter som totalt kommer att sysselsätta drygt 300 medarbetare.

Funktioner som tidigare ingått i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen har nu tagit plats under ett och samma paraply för att skapa möjligheter till värdefulla samarbetsformer som fram till nu saknats.

Den helt nya nämnden är ett resultat av en växande befolkning, en omvärld i förändring och visionen om att förenkla människors vardag och inspirera till att uppnå drömmar. Här kan du läsa vad vi tidigare berättat om utbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

Verksamheter som ingår i den nya nämnden
• Gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och lärvux
• CLL (Centrum för livslångt lärande)
• Integrationsenheten
• Arbetsmarknadsenheten (exklusive försörjningsstöd och daglig verksamhet)

Arbetet kommer till en början fortlöpa i de olika verksamheternas befintliga lokaler.

Kontaktuppgifter till utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen:

Adress
Borgmästaregatan 20

Förvaltningschef

Maria Gustafsson
maria.gustafsson1@varberg.se
070-528 84 31

Nämndsekreterare
Viktoria Thonäng
viktoria.thonang@varberg.se
073-403 95 94

HR
Elin Isaksson
elin.isaksson@varberg.se
073-403 96 51

Förvaltningsekonom/Administrativ chef
Dan Persson
dan.persson@varberg.se
073-403 95 95

Projektledare
Christina Josefsson
christina.josefsson@varberg.se
070-298 82 53

e-post: UAN@varberg.se

Bildtext: Från vänster, Christina Josefsson, Elin Isaksson, Viktoria Thonäng, Dan Persson och Maria Gustafsson