Sök

Naturvårdsbränning i Hästhaga

15 april 2014Kommunstyrelsens förvaltning

För att gynna djur- och växtlivet på Hästhagabergen kommer en naturvårdsbränning att genomföras onsdagen den 16 april.

Under vintern har cirka 1,5 hektar buskar och träd röjts och nu ska den ytan brännas, vilket gynnar livsbetingelserna för många arter växter och djur, framför allt insekter.


Projektet genomförs av Varbergs kommun som ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA, med stöd av länsstyrelsen.


Kontaktperson är Erik Hansson, kommunekolog, telefon 0340-882 64.