Sök

2019-03-20

Nästa generations plats i ett samtida och framtida Varberg!

Idag arrangerar Förskole- och grundskoleförvaltningen MOA-mässan 2019. En lokal, interaktiv yrkesmässa vars form och innehåll fokuserar på yrken och branscher där det finns behov av samtida och framtida medarbetare med rätt utbildning, kunskaper och kompetenser.

Biljett till Visionståget

MOA-mässan är en del av den moderna arbetslivsorientering som systematiskt har utvecklats i Varbergs kommunala grundskolor sedan 2014. MOA som huvudprocess inkluderar samarbeten skola- arbetsliv där grundskoleelever möter yrkesföreträdare, besöker arbetsplatser och deltar i olika projekt i samarbete med företag. MOA-mässan blir alltså en del av helheten, med mål att stärka elevers valkompetens.

Inbjuden målgrupp är samtliga elever i de kommunala grundskolornas åk 8.
- Genom förberedande information och undervisning ges eleverna vägledande kunskaper som stärker deras valkompetens för vidare studier och arbete, säger Viktoria Struxsjö, processledare för mässan.

Redan i entrén till mässan kliver eleverna in i världen för ”framtidens Varberg” och får en biljett till ”Visionståget”, delaktighet i den resa staden Varberg gör, och liten inblick i bland annat stadsutvecklingen i Varberg vilken ger kända och nya förutsättningar till arbete på hemmaplan. Vidare ner till mässgolvet och flera ”världar” står riggade. Kommunal verksamhet, Region Halland och flertalet företag har samarbetat för bästa möjliga möte för lärande. Världarnas utformning och innehåll möter upp med en flora av yrken som visualiseras. Vård, hälsa och omsorg bjuder in till interaktivitet med hjälp av Side by side-cykel och den så kallade Äldredräkten och yrken som ambulanssjuksköterska, socionom och tandläkare är på plats. Under uppbyggda takstolar konkretiseras bygglov, ritningar och beräkningar analogt och digitalt. I världar där det doftar, puttrar och hackas kommer eleverna att få prova på bagerihantverk, matlagning och värdskapande.
- Vision 2025 är ett raster för mässans innehåll, kompetensförsörjning ett annat. Det tredje och mycket angelägna perspektivet är elevers valkompetens för vidare studier och yrkesinriktning, säger Maria Wirén, utvecklingschef, Förskole- och grundskoleförvaltningen.

MOA-mässan har väckt intresse i andra kommuner, bland annat kommer Helsingborg, Gislaved och Mark att vara kritiska observatörsvänner för utvärdering och utveckling av mässan. Också SKL och WorldSkills Sweden har snappat upp Varbergs satsning och kommer att vara på plats under mässdagen och inhämta ett gott exempel på samarbete skola- arbetsliv.