varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Närmiljö och återvinning i fokus när Söderlyckans förskola deltar i Skräpplockardagarna

9 april 2015Kommunen
Skräpplockande barn från tidgare Skräpplockardagar

Skräpplockande barn från tidigare Skräpplockardagar

Idag ger sig barn och personal på Söderlyckans förskola ut för att plocka skräp i samband med årets Skräpplockardagar. För personalen på Söderlyckans förskola har skräpplockardagarna blivit en naturlig och återkommande del av det pedagogiska arbetet där barnen lär sig mer om närmiljön och återvinning.

Söderlyckans förskola är en certifierad miljöförskola, Grön Flagg, där personalen tillsammans med barnen kontinuerligt arbetar med miljöfrågor. Med arbetet vill personalen ge barnen en grundkunskap om miljöarbete i tidig ålder och därmed öka förutsättningarna för att barnen växer upp och själva värnar om miljön. Det är viktigt att uppmärksamma barn redan i förskolan på hur viktigt det är att ta hand om miljön och lära dem se sin egen del i helheten.


- Vi källsorterar alltid tillsammans med barnen och genom att ha återkommande skräpplockardagar blir det än mer påtagligt att vi kan värna om vår miljö. Skräpplockardagen är också en sätt att introducera nya barn och göra dem delaktiga i miljöarbete, säger Anniki Andersson och Linda Johansson förskollärare på Söderlyckans förskola.


Miljöarbetet på Söderlyckans förskola är kopplat till förskolans värdegrund och uppdrag där det tydligt framgår att förskolan bland annat ska lägga stor vikt vid ett ekologiskt förhållningssätt och medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.


Mer än 3000 barn och elever från förskolor och skolor i Varbergs kommun är anmälda till årets Skräpplockardagar, en nationell kampanj och manifestation anordnad av Håll Sverige rent. Varbergs kommun stöttar kampanjen och tillhandahåller material från Håll Sverige Rent.