varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Möjlighet att bygga ut sitt hus utan bygglov

27 februari 2014Kommunen

Förslaget som ligger är att man skall få möjlighet att bygga ut  sitt hus med 15 kvm samt att man kan få bygga ett 25 kvm stort bostadshus på sin fastighet utan bygglov.

Det talas mycket i media om att man skall få bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Förslaget som ligger är att det också kommer att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Det är innebörden i remissen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov" som regeringen i dag beslutat att överlämna till Lagrådet.

Då detta ännu bara är ett förslag är det inget som vi på Stadsbyggnadskontoret i Varberg arbetar med förrän det träder i kraft.