Sök

2020-03-30

Miljö- och hälsa fortsätter att kontrollera

Kontrollverksamheten som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utför är i många fall en samhällsviktig verksamhet och därför viktig att genomföra även i rådande tider. 

Förvaltningen kommer i sitt arbete med tillsyn och kontroll, anpassa sitt arbetssätt till den rådande situationen.

Förvaltningschef Anders Bergh om hur kontrollverksamheten på förvaltningen kommer att fortsätta:

-Vi väljer att inte besöka verksamheter där det finns riskgrupper, exempelvis äldreboenden, vårdboende. Vi kommer inte heller gå in till personer som är 70 år och äldre.

De inspektioner som går att genomföra, genomförs främst utomhus, där det är enkelt att hålla lämpliga skyddsavstånd. Där det är möjligt kommer vi också att använda oss av brevinspektioner för att arbeta med tillsyn av verksamheters egenkontroll. Ett annat alternativ är att använda teknik för att ha kontakt med våra medborgare under inspektionen, utan att verksamhetsutövaren måste vara direkt närvarande.

All tillsyn som utförs, sker utifrån ett riskbaserat synsätt. Utgångspunkten i arbetet är att inte skjuta upp tillsyn och kontroll. Arbetet utförs med beaktande av Folkhälsomyndighetens råd, och hänsynstagande till ansträngda förhållanden hos enskilda verksamhetsutövare. Vi följer noggrant utvecklingen och de råd som kommer från våra övriga vägledande myndigheter, avslutar Anders Bergh.

Här hittar du mer information om hur kommunens verksamheter påverkas av coronaviruset/covid-19.