varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-18

Medborgarlöfte för en ökad trygghet i Varberg

I medborgardialoger har det lyfts fram att cykelstölder som sker skapar en otrygghet och att det finns en önskan om ett förebyggande arbete mot stöldbrott. Medborgarlöftet för 2019 i Varberg har därför fokus på att förebygga cykelstölder och ett antal aktiviteter finns planerade under 2019.

Medborgarlöftet för 2019 undertecknas av Stefan Edlund, ordförande i Varbergsnämnden, Ann-Charlotte Stenkil kommunstyrelsens ordförande och Stefan Yngstrand, lokalpolisområdeschef.

Medborgarlöftet för 2019 undertecknas

Löftet för 2019 är framtaget utifrån en gemensam lägesbild samt genomförda medborgardialoger. Enligt brottsstatistiken är Varberg en trygg kommun att leva och vistas i, men en brottstyp som sticker ut är antalet cykelstölder. I kommunen är det mellan 400 och 500 cyklar per år som blir stulna och även om brottet i sig inte är av det allvarliga slaget så påverkar det den drabbade och skapar en otrygghet.

Aktivt samarbete för trygghet
Medborgarlöftet är en utveckling av den överenskommelse som funnits mellan Varbergs kommun och polisen i Varberg sedan 2009, som främjar samverkan kring insatser som ökar tryggheten, minskar brottsligheten och främjar hälsa. Nytt från i fjol är att även Region Halland genom Varbergsnämnden är med i överenskommelsen och medborgarlöftet.

- Det är en styrka att ha en gemensam överenskommelse om att vi aktivt ska arbeta för att Varbergs kommun ska vara en trygg och säker plats att bo på och vistas i. Genom aktiviteter som förebygger cykelstölder vill vi att invånarna ska känna en större trygghet i att använda cykel, vilket i sin tur ligger i linje med vårt arbete att främja en god folkhälsa, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

I medborgarlöftet lovar parterna tillsammans att:

  • ta fram och analysera statistik om vilka platser som är mest drabbade av cykelstölder
  • öka polisiär patrullering runt de platser som är mest drabbade för att på så sätt förhindra och upptäcka brott
  • använda polisens volontärer vid vissa tider och platser då det är en ökad risk för cykelstölder
  • informera om vad man som privatperson och organisation kan göra för att förhindra att cykeln blir stulen
  • på några av de brottsdrabbade platserna göra fysiska förändringar

Följ hur det går!
Vi kommer att berätta om våra insatser här på kommunens hemsida och på vår facebooksida. Ni kan också följa arbetet på Polisen Varberg, Räddningstjänst Väst och Region Hallands facebooksidor. I slutet av året kommer en längre uppföljning på respektive hemsida.

Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och tryggare Varberg!

Bildtext:
Medborgarlöftet för 2019 undertecknas av Stefan Edlund, ordförande i Varbergsnämnden, Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande och Stefan Yngstrand, lokalpolisområdeschef.

ikon

Nyheter