varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-12

Med anledning av anklagelse om mutbrott

Enligt en artikel i dagens Hallands Nyheter har en anmälan om mutbrott inom Varbergs kommun lämnats in till Riksenheten mot korruption, som är en del av åklagarmyndigheten. Ingen anmälan eller information har kommit in till Varbergs kommun.   

Varbergs kommun har inte kunnat få bekräftat att en anmälan är inlämnad. Kommunen har tagit kontakt med Riksenheten för mutbrott och med polisen, och meddelat att kommunen står till förfogande i det fall att myndigheterna önskar biträde.

Då den aktuella anmälan om brottsmisstanke har skickats till åklagarmyndigheten kommer Varbergs kommun i dagsläget inte att göra några egna efterforskningar eller utredningar, utan avvaktar Riksenhetens eller annan myndighets utredning. 

ikon

Nyheter