varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-20

Martin Andersson är ny näringslivsdirektör i Varbergs kommun

Rekryteringen av kommunens näringslivsdirektör är nu klar och det blir Martin Andersson från Varberg som tillträder tjänsten.

Man står framför en tavla och ler.

Martin Andersson

Näringslivsdirektören arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören. Uppgiften är att leda och samordna arbetet med att stärka kommunens näringslivs- och destinationsutveckling och främja kommunens företagsklimat. Chefsansvaret för Marknad Varbergs verksamhet ingår i tjänsten.

För Martin Andersson innebär detta en ny men inte obekant roll, eftersom han sedan ett år tillbaka arbetar som tillförordnad näringslivschef i kommunen. Hans insatser på den posten har bidragit starkt till att han nu fått tjänsten som näringslivsdirektör, berättar kommundirektör Carl Bartler:

‒ Vi har genomfört en omfattande rekryteringsprocess med många kvalificerade kandidater. Att valet till slut föll på Martin beror främst på det imponerande arbete han visat upp under året som tillförordnad näringslivschef. Han har påbörjat en process som vi tror ska ge mycket goda resultat för Varbergs näringsliv och vi vill gärna se fortsättningen på det arbetet. Till Martins styrkor hör handlingskraft, tydliga ledaregenskaper och en förmåga att samla personalgruppen kring gemensamma mål, något som kommer att vara värdefullt i det arbete vi har framför oss.

Innan Martin Andersson tillträdde rollen som kommunens tillförordnade näringslivschef var han näringslivsutvecklare på Marknad Varberg. Dessförinnan arbetade han som utbildningssamordnare på Campus Varberg.