Sök

2019-03-21

Lösa kakelplattor i Veddige simhall

De senaste veckorna har Veddige simhall haft problem med att kakelplattor i bassängbottnen lossnar. Problemet är nu löst provisoriskt. Skadorna i kaklet och de vidtagna åtgärderna påverkar inte vattenkvaliteten.

Redan under december 2018 fick Veddige simhall stänga med anledning av lösa kakelplattor i bassängkanten. Dessa kunde lagas utan att bassängen behövde tömmas på vatten. Nu har nya skador upptäckts på bottnen i den djupa delen av bassängen. Över ett ca 10 m² stort område är kakelplattorna lösa och har spruckit. För att kunna laga skadorna permanent behöver bassängen tömmas på vatten. Arbetet med att tömma ur vattnet, byta ut plattorna, fylla bassängen med vatten igen samt kalibrera in vattenreningen är något som tar flera veckor.

- Det vore väldigt olyckligt om vi tvingades stänga Veddige simhall en längre tid mitt i terminen. Just nu är såväl simskolan som föreningsverksamheten helt beroende av simhallen i väntan på den nya anläggningen som ska byggas på Håsten. Därför har vi försökt hitta en lösning som fungerar tills sommarsimskolan är slut i Veddige vecka 30, säger Olof Johansson, enhetschef för kommunens bad- och simanläggningar.

Matta ska hålla plattorna på plats

En speciell reparationsmatta har limmats över de skadade partierna i bassängbotten. Denna ska hålla plattorna på plats och se till att inte fler lossnar. Vattenkvaliteten påverkas inte av mattan eller limmet. Vi vet ännu inte vad som orsakar problemen. Detta kan inte undersökas närmare förrän bassängen är tömd på vatten.

- Vi har rådfrågat tekniska specialister inom badanläggningar som säger att det inte är troligt att problemet är mer utbrett. Men vi håller noga uppsikt över bottnen för att säkerställa att inte fler områden drabbats. Om problemen dyker upp på fler ställen kan vi behöva stänga, vi kan inte riskera att någon gör sig illa på plattorna, säger Olof Johansson.

Planerat sommaruppehåll

Veddige simhall är sedan tidigare planerad att vara sommarstängd vecka 31-37. Målsättningen är att den provisoriska lösningen ska hålla till dess och att bassängen ska kunna lagas under det ordinarie uppehållet då Simstadion är öppen.

Tidigare renovering omfattade inte bassäng

Sommaren/hösten 2018 renoverades Veddige simhall för att klara ett ökat tryck i väntan på den nya bad- och simanläggningen som ska byggas på Håstens fritidsområde. Arbetet innefattade bland annat ventilation, vattenrening och omklädningsrum. Bassängens ytskikt renoverades inte i samband med detta då problemen med kakelplattorna ännu inte hade uppdagats.

Simstadion planeras öppna för säsongen lördag den 18 maj.