Sök

”Lärande möten” skapar nya relationer mellan skola och arbetsliv

25 juni 2015Kommunen

Under våren har rektorer och lokala företagare träffats i syfte att utbyta erfarenheter och tankar kring det pedagogiska ledarskapet. De har också diskuterat entreprenöriellt lärande och hur relationen mellan skola och arbetsliv kan utvecklas. Pilotprojektet ”Lärande möten” har nu avslutats och deltagarna är överens om att detta kan vara ett sätt att förnya sammarbetet mellan skolan och omvärlden.

”Lärande möten” är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och Kompetensutveckling Varberg. Två som genast tackade ja till att vara med i ”Lärande möten” var Martin Enander, rektor på Bockstensskolan och Martin Carlstein, ägare av Media Teknik. De har haft lärande möten regelbundet under våren och träffades en sista gång i början av juni. Att det är just chefer som representerar skola och arbetsliv som möts ser de som både intressant och nödvändigt om man vill hitta nya former för sammarbeten dem emellan.


- För att kunna göra skillnad för eleven och erbjuda en utbildning som främjar det entreprenöriella lärandet måste vi som ledare mötas och få en ökad förståelse för varandras verksamheter, säger Martin Carlstein.

- Arbetsmarknaden är under kontinuerlig förändring. Traditionella värderingar får vika undan för nya och skolan måste vara väl medveten om vad som väntar eleverna när de ska ut i arbetslivet, säger Martin Enander.

Under mötena har de också fått möjlighet att diskutera och jämföra uppdraget som chef i respektive verksamhet. De ser många likheter och ser att de kan lära sig mycket av varandra.


- I våra diskussioner kring ledarskap och chefskap ser vi att våra roller är väldigt lika. Vi känner igen oss i varandras beskrivningar av medarbetarskapet, rekryteringsprocessen, arbetsmiljöfrågor och frågor som handlar om ekonomi. En skillnad vi ser är att beslutsvägarna är kortare i ett privat företag, säger Martin Carlstein.

- Skämtsamt har vi sagt att det hade varit spännande att byta verksamhet med varandra under en period för att verkligen kunna se på skillnader och likheter i arbetet. Dock tror vi att likheterna skulle överväga även om vi saknar spetskompetensen inom varandras områden, säger Martin Enander.


”Lärande möten” – En metod för ett ökat sammarbete mellan skola-arbetsliv?

"Lärande möten” avslutades nyligen. Deltagarna var mycket positiva till mötena och möjligheten att få utbyta erfarenheter och diskutera hur skola och omvärld kan samarbeta för att öka elevernas anställningsbarhet. Deltagarna ser gärna att ”Lärande möten” fortsätter och att fler får chans att träffas.


Martin och Martin har bestämt sig för att fortsätta träffas, oavsett om projektet får en förlängning eller inte.


- ”Lärande möten” har varit mycket positivt och vi kommer att fortsätta med dessa möten. Vi känner att vi bara kommit en liten bit på vägen.