varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-12-21

Lägre pris på kollektivtrafikresor med periodkort från och med 2018-01-01

I Varbergs kommun införs från och med 2018-01-01 enzontaxa, vilket innebär att alla med periodkort reser inom samma zon i hela kommunen. Innehavare av periodkort/kommunkort kan resa i Hallandstrafikens linjelagda kollektivtrafik inom kommunen (stads- och regionbuss samt Västtågen på Viskadalsbanan) samt till Ullared.

Varbergs kommun vill erbjuda kommuninvånare möjligheten att köpa periodkort med giltighet inom hela kommunen för grundpris – så kallade kommunkort. Innehavare av kommunkort kan resa i Hallandstrafikens linjelagda kollektivtrafik inom kommunen (stads- och regionbuss samt Västtågen på Viskadalsbanan) samt till/från Ullared.

Resenärer som reser med kommunkort med giltighet inom Varbergs kommun omfattas av Hallandstrafikens ordinarie resevillkor. Antalet resetillfällen begränsas av kommunkortens individuella giltigheter, det vill säga vilken sorts periodkort kunden valt att köpa till grundpris. Samtliga kommunkort kan köpas i Hallandstrafikens alla försäljningskanaler.

Hallandstrafiken och Varbergs kommun