Sök

2016-10-11

Laddat för dialog

Namnskyltarna är färdiga, lokalen bokad och förväntan har börjat pyra. På onsdag börjar nästa steg i medborgardialogen om Västerport.

Över hundra namnskytar ligger och väntar ...

Under dialogdagarna kommer de tre arkitektteamen visa upp sina förslag på en stadsbyggnadsstruktur för Västerport.
De har arbetat i två månader och nu är det halvtid: dags att möta Varbergsbor, politiker, företagare och tjänstemän. Att dialogmomentet är i halvtid är just för att synpunkter, idéer, ros och ris ska kunna tas in i processen – innan teamen är helt färdiga med sina förslag.

Utställning i januari

Dialogen håller på i dagarna tre. Teamen kommer att möta kommuninvånare vid sex olika tillfällen. Den här gången riktar sig dialogen till utvalda grupper (vilka dessa är kan du läsa längst ner i texten). Men givetvis ska alla få möjlighet att se och tycka: den 21 januari 2017 blir det Öppet Hus på Folkets Hus i Varberg. Då kommer teamen visa och presentera sina färdiga förslag för allmänheten, och också vid det tillfället kommer det finnas tillfälle att lämna sina synpunkter och tycka, tänka och fråga.
Därefter ställs förslagen ut i tre veckor på Komedianten.

Inget av förslagen kommer att vinna. Kommunen kan plocka det bästa från vart och ett av de tre – eller låta bli. Lite grovt beskrivet kan man säga att det bästa av arkitekternas idéer ska bakas samman med dialogdeltagarnas, allmänhetens, tjänstemännens och politikernas synpunkter. Syntesen av allt detta kommer sedan ingå som delar i det planprogram för Västerport som är under uppförande.

Grupper till dialogen:

Ungdomar
Studenter
Småbarnsföräldrar
Människor med funktionsnedsättning, eller anhöriga till dessa
Boende utanför centralorten
Företrädare från kultur, hembygdsförening och museum
Företagare
Bygg- och fastighetsföretag med verksamhet i Varberg
Företagare med verksamhet i stadskärnan
Politiker
Tjänstemän i kommunen
Bolagschefer