varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-09-24

Kyrkskolan i Tvååker blir aktivitetshus med ungdomsgård

Nu är det klart att Tvååkers ungdomsgård ska flytta till gamla Kyrkskolan. Tanken är att även andra kultur- och fritidsverksamheter ska nyttja huset. Först ska lokalerna byggas om för att möta verksamheternas behov. Planeringsarbetet börjar i oktober och lokalerna beräknas vara klara för invigning under hösten 2020.

Vit träbyggnad

Kyrkskolan i Tvååker.

Den 17 september beslutade kommunfullmäktige att Kyrkskolan ska byggas om till aktivitetshus. Huset kommer primärt att användas som ungdomsgård, men tanken är att fler verksamheter ska kunna nyttja lokalerna, exempelvis kulturskolan, föreningar och Funka Varberg som arrangerar fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar.

- Detta blir en jättebra lösning för ungdomsgården i Tvååker. Lokalerna ligger nära skolan och är både större och i mycket bättre skick. Genom att tänka flexibelt kan lokalerna också kommer fler invånare till gagn och användas fler av dygnets timmar, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Stor om byggnation

Kyrkskolan består idag av många mindre rum i två plan. Ungdomsverksamheten har behov av större öppnare ytor med god överblick. Därför blir det en fullständig ombyggnation invändigt. Utvändigt kommer byggnaden största delen att behållas som den är, med undantag för entrén där en det blir en tillbyggnad i form av ett större entréparti med god tillgänglighet.

- Kyrkskolan är en vacker byggnad som på många sätt blivit ett landmärke i samhället. Vi vill bevara så mycket som möjligt av byggnadens karaktär, säger Lena Språng.

Husets bottenplan kommer att vara helt tillgängligt. Samma våning kommer också att anpassas för att kunna fungera som övernattningslokal vid läger, cuper och matcher.

Invigning höstterminen 2020

Planerings- och förarbetet startar i oktober 2019 och inleds med en kartläggning av de behov som verksamheterna har. Ombyggnationen beräknas kunna starta våren 2020 och ungdomsgården och övriga verksamheter planeras att kunna öppna i nya lokaler under höstterminen 2020.

- Genom att göra Kyrkskolan till en knutpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter skapar vi helt nya möjligheter för flera av våra verksamheter. Det känns också jättebra att vi har hittat en lösning för ungdomsgården som länge har varit behov av nya lokaler, säger Katarina Sundberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

Ungdomsgården är öppen som vanligt

Tvååkers ungdomsgård har tidigare huserat på Storegårdsvägen. Lokalerna var gamla och slitna och upplevdes ligga för långt från skolan. I februari upptäcktes mögel i ett av rummen i källaren i samband med en rutininspektion. Därmed stängde ungdomsverksamheten i väntan på fler mätningar som skulle undersöka om problemen spridit sig i huset. Under tiden erbjöds Tvååkers ungdomar transport till Gauen, ungdomsgården i Träslövsläge. Mätningarna och vidare utredning visade att fuktproblemen inte hade spridit sig, men att det fanns behov av att grovrengöra lokalerna och byta ut en del gamla inventarier. Nu är detta arbete gjort och Tvååkers ungdomsgård är åter öppen på sin gamla adress fram till att ombyggnationen av Kyrkskolan är klar.

Vad som ska hända med huset på Storegårdsvägen är ännu inte bestämt.

ikon

Nyheter