Sök

2019-04-02

Kungsäters nya bibliotek öppnar i sommar

Kungsäters nya lokalbibliotek skulle öppnat i april, men ombyggnationen har blivit försenad. Nyöppningen beräknas istället ske runt midsommar.

Sedan sommaren 2018 är Kungsäters bibliotek stängt i väntan på nya lokaler. Då bygglovsprocessen har dragit ut på tiden kom ombyggnadsarbetet igång senare än planerat. Detta medför att Kungsäters bibliotek inte kan öppna i april som tidigare kommunicerat. Nyöppningen beräknas istället ske runt midsommar

- Det är så klart tråkigt att behöva skjuta på öppningsdagen. Vi vet att det är många som ser fram emot att kunna besöka sitt lokalbibliotek igen, säger Lorenza Palmarini, enhetschef lokalbiblioteken.

Nya lokaler i gammal dörrfabrik

Skolan och förskolan i Kungsäter har under en tid varit i behov av större lokaler. För lösa detta flyttade biblioteket ut och skolan tog över lokalerna från och med höstterminen 2018. Kungsäters bibliotek ska öppna igen i den gamla dörrfabriken som ägs av Roasjö bostäder. Fabrikslokalen håller nu på att byggas om för att möta bibliotekets behov.

Meröppet och tillgänglighetsanpassat

Kungsäters nya bibliotek blir meröppet redan från start. Det innebär att låntagarna kan få tillgång till lokalerna även när det inte är bemannat. Flytten medför även att biblioteksverksamheten får tillgång till en samlingslokal om ca 90 m².

- De nya lokalerna kommer förhoppningsvis att ge Kungsäters bibliotek ett rejält lyft. Vi ber om låntagarnas tålamod med ett löfte om att de väntar på något gott, säger Lorenza Palmarini.

De nya bibliotekslokalerna blir helt tillgänglighetsanpassade.

Biblioteksverksamhet på församlingshemmet

Under byggtiden är bibliotekspersonalen på församlingshemmet varje onsdag klockan 16.00-19.00. Servicen är dock begränsad. Dessutom kommer Bokbussen till Kungsäter onsdagar jämna veckor klockan 18.15-19.00.