varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-03-26

Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om framtiden för kommunens badanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden tog på torsdagen beslut om att samtliga kommunens badanläggningar ska konkurrensutsättas. Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att utreda renoveringsbehoven för Veddige simhall.

Frågan om extern drift av kommunens badanläggningar diskuterades vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 mars. Förvaltningens förslag var att undanta Veddige simhall från upphandlingen, och på sikt avveckla den.

Veddige simhall ska ingå i upphandlingen - men redovisas separat

Men kultur- och fritidsnämnden beslutade istället att alla kommunens badanläggningar, inklusive Veddige simhall och Simstadion, ska ingå i en upphandling av extern leverantör. Dock ska Veddige simhall redovisas separat i upphandlingen, eftersom det finns renoveringsbehov som gör att den kan behöva vara stängd en längre period.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick också uppdraget att utreda skicket på Veddige simhall, för att ta reda på hur stora investeringar som krävs.

- Veddige simhall har några år på nacken och vi vet att det finns renoveringsbehov, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Nu vill vi veta mer i detalj hur behov och kostnader för en renovering ser ut.

Undersöka andra användningsområden

I utredningen av Veddige simhall ska förvaltningen även titta på eventuella andra användningsområden för fastigheten. Nämnden vill se en bred analys kring nya användningen utifrån ett framtidsperspektiv för en växande kommun. Behovsanalysen ska redovisas för nämnden senast december 2020.

Upphandlingen beräknas starta i slutet av maj, och anbuden utvärderas efter sommaren.

Läs mer om ärendet:

Förvaltningens förslag: Framtiden för Veddige simhall och driften av kommunens badanläggningar

Avgifter och öppettider för Pingvinen beslutade i nämnd

Kommunen utreder extern drift av badanläggningar