Sök

2020-01-21

Kostnaden för ombyggnationen av Påskbergsvallen är beslutad

Idag den 21 januari har kommunfullmäktige beslutat om att investera för att bygga om Påskbergsvallen inför Varbergs Bois spel i Allsvenskan.

Påskbergsvallens fotbollsplan och läktare.

Under 2019 gick Varbergs Bois herrlag upp i Allsvenskan. För att laget ska tillåtas spela sina hemmamatcher i Varberg kommande säsong krävs att Påskbergsvallen byggs om. I höstas gjorde Varbergs kommun en förstudie som kartlade vilka investeringar som skulle behövas för att möta arenakraven.

Förstudien kom fram till att ombyggnationen kommer att ske i två etapper. Detta för att rent praktiskt hinna med att göra de insatser som krävs för att få spela på Påskbergsvallen när serien startar vid månadsskiftet mars/april 2020. Om det finns ett politiskt beslut om att investera i de åtgärder som krävs för att Påskbergsvallen ska uppfylla arenakraven i sin helhet, kan Svenska fotbollsförbundet ge Varbergs Bois dispens att spela på Påskbergsvallen redan 2020.

Kommunfullmäktige har under tisdagens sammanträde beslutat om att investera 7,3 miljoner kronor för att bygga om Påskbergsvallen för etapp 1. Under etapp 1 föreslås insatser som fokuserar på säkerhet och att öka kapaciteten för publikflöden vid exempelvis entréer och toaletter. Efter första säsongen kan större ombyggnation göras, exempelvis behövs nya läktare och serviceutrymmen.

Ett beslut har också tagits om att huvuddelen av den utökade kostnaden ska finansieras av Varbergs Bois genom en ökad hyra. Investeringskostnaden för etapp två, 34 miljoner kronor, beslutade kommunfullmäktige att hantera under budgetprocessen under 2020. Anpassningen för etapp två kommer att färdigställas under 2022.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) säger:

”Vi är stolta över att Varbergs Bois har tagit sig till Allsvenskan. Det betyder mycket för Varberg. Det är kommunen som äger Påskbergsvallen och de planerade åtgärderna måste till för att Svenska Fotbollförbundet skall tillåta spel i Allsvenskan på vallen. Att hemmamatcherna ska spelas i Varberg är självklart för mig. Nu hoppas vi på en spännande säsong med mycket folk på vallen och önskar Bois ett stort lycka till!”

Du kan läsa mer i länkarna nedan:

2019-12-07 - Investeringar behövs om Påskbergsvallen ska uppfylla kraven för allsvensk fotboll
2019-12-10 - Då beslutas om en eventuell ombyggnation av Påskbergsvallen