Sök

2020-03-16

Konstaterat fall av covid-19 på Varbergs omsorg

Nu finns det ett konstaterat fall och ett par möjliga fall av covid-19/coronavirus hos medarbetare inom omsorgen i Varbergs kommun. Ingen av de smittade var på jobbet när symtomen uppstod och ingen av dem har heller varit i tjänst sedan dess.

- Vi har många anställda och det var väntat att detta skulle hända förr eller senare. De insjuknade mår efter omständigheterna bra och kommer att få stanna hemma tills de är helt friska i enlighet med Folkhälso-myndighetens rekommendationer, säger Josefin Alström som är avdelningschef för Varbergs omsorg.

Vårt fokus på socialförvaltningen är att fortsätta planera för att fördröja smitta och att kunna bedriva en god vård och omsorg, trots de omständigheter som råder. Sedan tidigare har vi infört restriktioner för besök på boenden inom vård och omsorg och vi planerar också för en hållbar verksamhet på kort och lång sikt.