varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kommunuppföljningen – jämför kommunernas arbete för delaktighet

22 maj 2015Kommunen

I veckan presenterade Myndigheten för delaktighet sin kommunuppföljning där man kan se hur landets kommuner arbetar med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, fysisk tillgänglighet, transport, arbetsmarknad samt kultur och idrott. I området utbildning hamnade Varbergs kommun på topp fem bland landets kommuner.

I resultatet av uppföljningen kom Varbergs kommun på topp fem bland landets kommuner för området delaktighet för utbildning och andelen av maxpoängen var 83 % bland de kommuner som svarat. Däremot så var resultatet mindre bra för området fysisk delaktighet, där andelen av maxpoängen hamnade på 32 %.

- Vi välkomnar den här typen av uppföljningar, säger kommundirektör Annbritt Ulfgren.
Då får vi en bekräftelse på vilka områden vi är starka inom och vilka områden vi bör arbeta vidare med. Delaktighet är viktigt att ha med sig i vardagen och ska kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke, vilket också ingår i vår vision.

- Det är extra kul att vi hamnade så högt i resultatet för området för delaktighet i utbildning, tillägger Annbritt.

Kommunuppföljningen bygger på enkätsvar från kommunerna och ger en samlad bild av vad som görs och fungerar bra på kommunal nivå idag och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Genom uppföljningen får kommunerna en övergripande bild som ett stöd i det fortsatta arbetet. 

På webbplatsen kan du också hitta stödmaterial och goda exempel. Du kan också jämföra olika typer av kommuner, till exempel storstäder, glesbygdskommuner och tätbefolkade regioner. Man kan välja att jämföra kommuner inom en viss region och med samtliga kommuner. Verktyget är lätt att använda och det går att skapa rapporter som överskådligt beskriver kommuners resultat.