Sök

2020-03-17

Kommunens bibliotek, simhall och andra fritidsverksamheter håller fortsatt öppet

I skuggan av covid-19 vill Varbergs kommun så långt det går bidra till att uppehålla ett fungerande samhälle där friska människor kan mötas, om än på lite större avstånd än vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och vidtar rekommenderade åtgärder för att minska smittspridning. Vi håller också merparten av vår kultur- och fritidsverksamhet öppen som vanligt.

Vår verksamhet Aktiv senior är pausad för att skydda riskgruppen äldre invånare. I övrigt gäller vanliga öppettider för Kulturhuset Komedianten, Veddige simhall, ungdomsgårdarna, Galleri Hamnmagasinet och biblioteken. Kulturskolan och simskolan har igång undervisningen men anpassar den till rådande situation. Föreningslivet har som vanligt möjlighet att bedriva sin verksamhet i kommunens lokaler.

Åtgärder för att minska smittspridning i öppna verksamheter

För att minska risken för smittspridning har vi anpassat städningen av våra lokaler och rengör oftare de ytor som många rör vid, exempelvis dörrhandtag och utrustning för utlån av böcker.

Vi arbetar löpande med att planera för hur vi kan anpassa vår verksamhet utifrån nuläge. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation gör vi en riskanalys inför alla mindre evenemang. Vid behov vidtar vi åtgärder som att begränsa antalet platser vid ett evenemang eller byta till en större lokal.

Eventuella tillkommande avbokningar

Även om inte Varbergs kommun väljer att ställa in evenemang kan vårt programutbud påverkas av coronaviruset eftersom vissa inbokade akter och externa evenemangsarrangörer väljer att ställa in. Vi informerar löpande om tillkommande avbokningar i respektive verksamhets informationskanaler.

Här finns kommunens samlade information om corona/covid-19. Länk till annan webbplats.