Sök

2019-10-24

Kommunala politiker och tjänstemän från Zimbabwe besökte Campus Varberg

Besök från Zimbabwe

Igår fick Campus Varberg besök av sex politiker och högre tjänstemän som alla kommer från olika kommuner och regioner i Zimbabwe med syfte att få en allmän kommunal verklighetsbild.

Samtliga ingår i ett ledarskapsprogram där ledarskap, demokrati och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling ramas in.

– Vi har fått förmånen att möta en härlig delegation från Zimbabwe. Av andras frågor blir man klokare, mer insiktsfull och tacksam över vilka möjligheter som erbjuds oss, säger Maria Gustafsson (chef för Campus Varberg).

Under besöket på Campus Varberg fick de se verksamheten så som Campus Varbergs laborationssalar med mera.